Priberam e imaxin|software,empresas referentes en tecnoloxías lingüísticas na Península Ibérica alcanzan un acordo para explotar produtos e servizos de enxeñería lingüística para todas as variantes do español en Europa e América Latina e para as variantes portuguesas de Europa (Galicia e Portugal), Brasil e Angola.

A primeira barreira que as empresas españolas atopan no seu proceso de internacionalización é a lingua oral e escrita. As empresas están internacionalizándose principalmente en países emerxentes como Brasil, América Latina, Angola, China ou India.

Galicia é un lugar privilexiado en Europa, sendo a ponte natural entre o mundo que se expresa en español e no mundo que se expresa en portugués. Cerca de 500 millóns de persoas falan diferentes formas destas dúas linguas.

Por estas razóns, imaxin|software, de Galicia, e Priberam, de Portugal, especialistas durante máis de 15 anos no desenvolvemento de software lingüístico con clientes tan relevantes como Microsoft, únense para comercializar tecnoloxías de idiomas en todo o mundo que axudan á internacionalización das empresas: tradución automática, buscadores intelixentes, corrector ortográfico e dicionarios Electrónica, etc. O portafolio de produtos das dúas empresas está especializado nos españois de España e América Latina, os portugueses de Galicia, Portugal, Brasil ou Angola, a partir de diferentes idiomas como inglés, francés, alemán, chinés, etc.

imaxin|software e Priberam desenvolveron durante estes anos os seguintes produtos e servizos: plataformas de referencia en tradución automática como Opentrad, diccionarios electrónicos como o «Priberam da Língua Portuguesa» ou o «Dicionario de Dicionarios histórico gallego», os correctores ortográficos do portugués Galgo, FliP y Aurélio, que incluen as variantes galega, portuguesa e brasileña, correctores gramaticais e de estilo, buscadores intelixentes de leis Legix ou o buscador semántico Priberam Search especializado en prensa.

Clientes como Microsoft, Público, Folha de São Paulo, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Complexo Hospitalario da Coruña, Instituto Cervantes, Jornal de Negócios, Sapo.pt, Porto Editora, Eroski, Deputación da Coruña, Deputación de Guipúscoa, Etc. Foron confiados durante estes 15 anos nos produtos das nosas empresas.

Contacto:
http://www.imaxin.com
comunicacion@imaxin.com
981554068

Enlaces

Share This