Póñase en contacto con Opentrad

Formulario de contacto

Informamos que, de acordo coa Lei Orgánica do 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, as informacións persoais facilitadas voluntariamente completando este formulario serán incluídas no ficheiro «CONTACTOS», debidamente rexistrado no A Axencia de Protección de Datos e cuxa recadación é necesaria para enviar información, responder consultas e contactos xenéricos por correo electrónico. As preguntas marcadas cun asterisco (*) son obrigatorias, o seu non completar significaría non poder atender a súa observación, dúbida ou reclamación. Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando por correo ordinario ao responsable do ficheiro situado na rúa C / SALGUEIRIÑOS DE ABAIXO nº 11 local 6. 15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA ou por correo electrónico a imaxin @ imaxin. Como se especifica no tema: protección de datos.

Datos de contacto

Imaxin|software
Diego Vázquez
981 554 068

Eleka Ingeniaritza Linguistikoa
Jose Waliño
943 377 225
comercial@opentrad.com