Actualidad Opentrad

Novas! Desconto con novos sistemas de pagamento

Novas! Desconto con novos sistemas de pagamento

A partir de hoxe facilitamos aínda máis as posibilidades de pagamento para a tradución de documentos: xa podes usar as túas tarxetas de crédito ou o sistema PayPal, que están ligados ao pago mediante SMS. E hai máis: unimos as taxas ... ¡abaixo! Independientemente do...

leer más
News! Discount with new payment systems

News! Discount with new payment systems

As of today we facilitate even more the possibilities of payment for the translation of documents: you can already use your credit cards or the PayPal system, which are linked to the payment via SMS. And there's more: we unify rates ... down! Regardless of the size of...

leer más
Acordo entre Priberam e imaxin|software

Acordo entre Priberam e imaxin|software

Priberam e imaxin|software,empresas referentes en tecnoloxías lingüísticas na Península Ibérica alcanzan un acordo para explotar produtos e servizos de enxeñería lingüística para todas as variantes do español en Europa e América Latina e para as variantes portuguesas...

leer más
Agreement between Priberam and imaxin|Software

Agreement between Priberam and imaxin|Software

Priberam and imaxin|software, companies in linguistic technologies in the Iberian Peninsula, reach an agreement to exploit linguistic engineering products and services for all variants of Spanish in Europe and Latin America and for the Portuguese variants of Europe...

leer más
O aragonés chega a Opentrad

O aragonés chega a Opentrad

Opentrad amplía a súa oferta de linguas peninsulares coa inclusión na súa lista de traductores da parella española - aragonés. A partir de hoxe na nosa páxina web será posible traducir textos e webs entre estas dúas linguas. Este novo paquete de idiomas está en fase...

leer más
The Aragonese arrives at Opentrad

The Aragonese arrives at Opentrad

Opentrad expands its offer of peninsular languages ​​with the inclusion in its list of translators of the Spanish pair - Aragonese. From today on our website it will be possible to translate texts and webs between these two languages. This new language package is in...

leer más
El aragonés llega a Opentrad

El aragonés llega a Opentrad

Opentrad amplía su oferta de idiomas peninsulares con la inclusión en su lista de traductores del par español – aragonés. A partir de hoy en nuestra web será posible traducir textos y webs entre estos dos idiomas. Este nuevo paquete lingüístico se encuentra en versión...

leer más
Acuerdo entre Priberam e imaxin|software

Acuerdo entre Priberam e imaxin|software

Priberam e imaxin|software, empresas referentes en tecnologías lingüísticas de la Península Ibérica, llegan a un acuerdo para explotar productos y servicios de ingeniería lingüística para todas las variantes del español de Europa y Latinoamérica y para las variantes...

leer más
Novedades! Descuento con los nuevos sistemas de pago

Novedades! Descuento con los nuevos sistemas de pago

A partir de hoy facilitamos aún más las posibilidades de pago para la traducción de documentos: ya puedes utilizar tus tarjetas de crédito o el sistema de PayPal, que se unen al pago vía SMS. Y aún hay más: unificamos tarifas... a la baja! Independientemente del...

leer más

Opentrad es la plataforma líder en servicios de traducción automática en código abierto.

Un producto

Siguenos en