Tecnoloxía Opentrad

Que é Opentrad?

Opentrad é a plataforma líder en servizos de tradución automática en código aberto. Opentrad axuda e permite asumir os custos derivados da xestión do multilingüismo aforrando tempo e diñeiro. Ademais, polo seu carácter de software libre, elimina a dependencia dun único provedor e os custos de licenzas.

Que os teus clientes falen outros idiomas xa non é un problema

Nun momento de crise e competitividade tan alta como o actual, resulta clave aumentar a produtividade e diminuír os custos. Con Opentrad poderás aforrar desde un 80 % os gastos derivados da tradución e o mantemento dos teus contidos, sexa cal sexa o teu obxectivo.

 • Xera documentación a diferentes idiomas de maneira rápida.
 • Mantén a túa web nunha gran variedade de idiomas en tempo real.
 • Preocúpate máis pola elaboración de contidos que polos idiomas.
 • Internacionaliza as túas empresas e administracións.
 • Comunícate mellor cos teus clientes.
 • Adáptate mellor aos mercados locais.
n

Facilidade de integración

Opentrad permite a integración con calquera sistema e adáptase ás necesidades de cada cliente.
Indicado para organizacións que manexan un amplo volume de documentos en diferentes idiomas.

f

Calidade e personalización

Opentrad é personalizable e adáptase ás necesidades terminolóxicas específicas de cada cliente. Cada vez máis empresas e organismos públicos optan por utilizar o noso sistema pola súa calidade lingüística.

Rapidez de tradución

Opentrad traduce de forma inmediata textos, documentos, páxinas web etc.
Grandes empresas de comunicación apostan por este sistema que permite manter versións multilingües nun só clic.

Sen licenzas

Opentrad permite optimizar o investimento en tecnoloxías.
Os custos son derivados do asesoramento, da personalización e da adaptación do sistema ás necesidades particulares do cliente.

A que esperas para poñer Opentrad a proba?

Recomendacións de uso

 1. Corrixir o texto orixinal antes de realizar a tradución.
  Un tradutor automático non é un corrector, polo cal os erros que conteña o texto orixinal afectarán ao desempeño do mesmo. Por exemplo, se traducimos a frase «el tendria la libertad» obteremos como resultado «o *tendria a liberdade», xa que «él» (pronome) e «tendría» (verbo) son palabras acentuadas en castelán e o tradutor identificou, respectivamente, como artigo (“él” sen acento) e como palabra descoñecida.
 2. Utilizar frases curtas e simples.
  As frases curtas e simples favorecen que as traducións sexan correctas, xa que é máis fácil evitar posibles ambigüidades. Un texto ambiguo resultará nunha tradución ambigua.
 3. Coidar a puntuación e a sintaxe.
  É aconsellable coidar tanto a puntuación como a sintaxe, elementos fundamentais para a comprensión daquilo que se quere expresar e para a súa correcta transmisión.
 4. Evitar as expresións coloquiais e idiomáticas.
  É recomendable evitar as expresións coloquiais e idiomáticas que poidan causar confusión e dificulten a boa comprensión por parte do tradutor/lector e, ao mesmo tempo, provoquen erros na tradución.
 5. Revisar a tradución.
  A revisión da tradución é fundamental, xa que os procesos automatizados empobrecen o idioma.

Novos idiomas

Opentrad ten na actualidade máis de 20 pares de idiomas estables desenvolvidos tanto polo consorcio Opentrad como pola comunidade de desenvolvemento. A continuación, unha mostra:

 • Español-Catalán
 • Español-Romanés
 • Francés-Catalán
 • Occitano-Catalán
 • Inglés-Galego
 • Occitano-Español
 • Español-Portugués
 • Inglés-Catalán
 • Inglés-Español
 • Inglés-Esperanto
 • Español-Galego
 • Francés-Español
 • Esperanto-Español
 • Galés-Inglés
 • Bretón-Francés
 • Esperanto-Catalán
 • Portugués-Catalán
 • Portugués-Galego
 • Español-Éuscaro
 • Noruegués Nynorsk-Noruegués Bokmål

Opentrad é a plataforma líder en servizos de tradución automática en código aberto.

Un produto

Síguenos en